Skutecznie zmieniamy nasz wspólny dom na lepsze. Wierzę, że podstawą tego rozwoju są ludzie. To jest nasz największy kapitał. Przedstawiam Państwu osoby kandydujące do Rady Gminy Jabłonna.

Znam tych ludzi, ufam im i wiem, że będą pracować dla wspólnego dobra nas wszystkich, Mieszkańców 
Gminy Jabłonna.

Z wyrazami szacunku   

Kandydaci na radnych Gminy Jabłonna