1. Modernizacja i budowa dróg

Łączna długość dróg gminnych to około 140 kilometrów, z czego połowę stanowią dzisiaj drogi gruntowe. Planujemy budowę nowych dróg  oraz ciągów pieszo – rowerowych ale naszym priorytetem jest modernizacja dróg gruntowych. 

W kadencji 2024-2029 80% dróg gruntowych zyska nową nawierzchnię asfaltową bądź zostanie wyłożonych kostką. 

2. Budowa obwodnicy Jabłonny

Realizujemy projekt budowy obwodnicy Jabłonny. Obwodnica pobiegnie od ronda S3 przy OBI – do ulicy Modlińskiej na skraju lasów Chotomowskich. Podpisaliśmy w tej sprawie stosowne porozumienie z Samorządem Województwa Mazowieckiego i Powiatem Legionowskim. 

Trwają prace nad dokumentacją projektową i uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych. Początek prac budowlanych planowany jest na 2026 r.

 

3. Poprawa komunikacji z Warszawą

Duża część mieszkańców naszej gminy pracuje bądź uczy się w Warszawie i codziennie dojeżdża do stolicy. System komunikacji z Warszawą wymaga usprawnienia.  To istotna kwestia, która ma wpływ na komfort życia mieszkańców i na rozwój gospodarczy naszej Gminy. Będziemy kontynuować podejmowane działania ale także występować z nowymi inicjatywami by wypracować nowe, lepsze rozwiązania w tej materii. 

1. Nowa szkoła w Jabłonnie

Zawarliśmy umowę z firmą LWS Architekci Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę nowej szkoły podstawowej z salą sportową przy ulicy Akademijnej 14 w Jabłonnie.

Wykonawca ma łącznie 480 dni na uzyskanie pozwolenia na budowę. Trwa realizacja etapu związanego z badaniami geotechnicznymi. Nadzór autorski nad pracami budowlanymi będą prowadzili Specjaliści z LWS Architekci.

2. Kontynuacja budowy wodociągu i kanalizacji

Kontynuujemy największą inwestycję infrastrukturalną w historii naszej Gminy. Powstają kolejne kilometry wodociągu we Wsiach Zachodnich, trwają prace nad zwodociągowaniem sołectwa Chotomów Północny, budujemy kanalizację w Jabłonnie i Chotomowie. 

Projekt będzie konsekwentnie realizowany w najbliższej kadencji.

1. Park Aktywnego Wypoczynku przy Osiedlu Rajska Jabłoń w Jabłonnie

Kupiliśmy działkę przy Osiedlu Rajska Jabłoń z myślą o stworzeniu przestrzeni do relaksu i zabawy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i ludzi starszych. Powstanie tu ogólnodostępny Park Aktywnego Wypoczynku z wielofunkcyjnym boiskiem, urządzeniami do gier i ćwiczeń sportowych a także placem zabaw przystosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Będzie też specjalna strefa dla mam z maluchami i przestrzeń przygotowana specjalnie dla seniorów.

2. Nowoczesna Świetlica Wiejska przy ul. Partyzantów 38 w Chotomowie

Na działce gminnej przy ulicy Partyzantów 38 w Chotomowie powstanie nowoczesny budynek Świetlicy Wiejskiej – miejsce spotkań i realizacji pasji dla starszych i młodszych mieszkańców okolicznych sołectw Dąbrowy Chotomowskiej, Chotomowa i Chotomowa Północnego.

3. Amfiteatr i rolkowisko w Skierdach

W ramach zagospodarowania terenu przy siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Skierdach powstanie amfiteatr. 

Zyskamy nowe miejsce do organizowania koncertów, przedstawień teatralnych i wieczornych seansów kina letniego.

Rozpoczęła się budowa nowoczesnego toru do jazdy na rolkach. Już w te wakacje będziemy cieszyć się wyjątkowym miejscem aktywnego wypoczynku.

4. Kryte boisko i elektroniczna strzelnica przy ul. Sportowej

Na styku Jabłonny i Chotomowa, na działce gminnej przy ulicy Sportowej powstanie wielofunkcyjne kryte boisko i elektroniczna strzelnica sportowa. To kolejny obiekt, który znacząco urozmaici ofertę sportowo – rekreacyjną naszej Gminy. 

Pozyskaliśmy już pierwsze dofinansowanie na realizację tego projektu.

5. Skatepark

Budowa skateparku, to projekt zainicjowany podczas spotkania wiejskiego przez młodego mieszkańca Chotomowa. Na obecnym etapie trwają prace projektowe nad przygotowaniem koncepcji obiektu.

6. Park tematyczno – rekreacyjny w Bożej Woli

Na gminnej działce, w sąsiedztwie zabytkowego fortu przy ścieżce rowerowej w Bożej Woli, powstanie Park tematyczno – rekreacyjny. Będzie to miejsce wytchnienia dla okolicznych mieszkańców ale także dla wszystkich, którzy zechcą chwilę odpocząć podczas swych rowerowych wycieczek.

7. Place Zabaw przy ulicy Leśnej oraz na osiedlu Bukowy Dworek w Jabłonnie

Ulica Leśna w Jabłonnie to jeden z obszarów naszej Gminy, gdzie mieszka największa liczba dzieci w wieku szkolnym. Istniejący plac zabaw zostanie rozbudowany i zmodernizowany. Pojawią się nowe urządzenia do gier i zabaw sportowych a także strefa wypoczynku dla mam z małymi dziećmi. 

Podobnie wygląda sytuacja na osiedlu Bukowy Dworek. Tam również powstanie nowy, dużo większy plac zabaw, który wyposażymy w nowoczesne urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Planujemy także utworzenie strefy wypoczynku dla seniorów. 

1. Modernizacja ośrodków zdrowia w Jabłonnie i Chotomowie

Liczba mieszkańców naszej Gminy z roku na rok wzrasta. To rodzi nowe, zwiększone potrzeby również w dziedzinie opieki zdrowotnej. Ośrodki zdrowia w Jabłonnie i Chotomowie zostaną zmodernizowane. 

Będziemy dążyć do poszerzenia oferty i dostępności do lekarzy specjalistów.

2. Rozwój systemu monitoringu i nowoczesne oświetlenie LED

Zwiększamy bezpieczeństwo i rozbudowujemy zintegrowany system monitoringu naszej Gminy. najbliższej kadencji system obejmie najgęściej zamieszkałe tereny Jabłonny i Chotomowa oraz główne ulice we Wsiach Zachodnich.

Kontynuujemy wymianę lamp ulicznych na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie w technologii LED. W najbliższej kadencji całe oświetlenie starego typu zostanie zastąpione nowymi lampami LED.

1. Kontynuacja programu wymiany kopciuchów

Aktywnie działamy na rzecz poprawy jakości powietrza.  Nasza Gmina jest na 4 miejscu pośród gmin tzw. Obwarzanka Warszawskiego pod względem ilości wymienionych pieców. Będziemy nadal wspierać finansowo mieszkańców, którzy postanowią wymienić swój stary piec.

Każdy kopciuch wytwarza około 50 kilogramów szkodliwego pyłu rocznie. W latach 2018- 2023 wymieniliśmy 408 kopciuchów. To ponad 20 ton szkodliwego pyłu mniej w powietrzu, którym wszyscy oddychamy.

2. Zakup profesjonalnego sprzętu do mechanicznego sprzątania ulic i chodników

Konsekwentnie rozbudowujemy gminną bazę maszynową. W mijającej kadencji zakupiliśmy między innymi specjalistyczny pojazd do czyszczenia kanalizacji oraz sprzęt do równania i utwardzania dróg gruntowych. 

W nowej kadencji zakupimy profesjonalny sprzęt do mechanicznego sprzątania ulic i chodników.