Radomir Czauderna

Nazywam się Radomir Czauderna, mam 57 lat, przez ostatnią kadencję byłem sołtysem Dąbrowy Chotomowskiej. Praca społeczna jest moim powołaniem i zawsze angażuję się w nią całym sercem. Uważam, że bycie reprezentantem wspólnoty zobowiązuje do szczególnie wytężonej pracy na jej rzecz, a także godnego reprezentowania. Chcę swoją pracą i zaangażowaniem wspierać rozwój infrastruktury oraz integracji społecznej. Wierzę, że wspólnota sąsiedzka jest ogromną siłą.

Proszę Państwa o aktywny udział w wyborach i głos 21 października 2018 r.