Hanna Grzelak

Nazywam się Hanna Grzelak, w Gminie Jabłonna mieszkam od 44 lat – tu założyłam swoją rodzinę i tu od wielu lat działam na rzecz naszej społeczności lokalnej.

Od dwóch kadencji pełnię funkcję sołtysa wsi Rajszew, z radością inicjuję i angażuję się w wydarzenia dla naszych mieszkańców. W wolnym czasie uczęszczam na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego wieku. Jestem blisko ludzi i ich problemów – życie nauczyło mnie, że nigdy nie wolno się poddawać, a najwięcej siły czerpie się z pomocy innym. Od 4 lat jestem zastępcą Przewodniczącej Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legionowie, działam również w kole Amazonek.

Chcę zostać radną Rady Gminy Jabłonna by w jeszcze większym stopniu móc działać na rzecz mieszkańców, których problemy już teraz są mi bardzo bliskie. Wierzę w siłę dialogu.