SYLWESTER MACHNIO
sylwester.machnio@gmail.com
tel. 602 550 786

Nazywam się Sylwester Machnio i jestem mieszkańcem Chotomowa. Mam wspaniałą żonę, szóstkę dzieci i wnuczkę. Obecnie pełnię zaszczytną funkcję Sołtysa Chotomowa, jestem też członkiem zarządu klubu szermierczego UKS Feniks Jabłonna, który prowadzi zajęcia szermiercze dla dzieci z naszej gminy w Szkole Podstawowej nr 2 w Chotomowie.

W ciągu 36 lat pracy zawodowej pracowałem zawsze na stanowiskach, które wymagały podjęcia inicjatywy oraz wzięcia odpowiedzialności za wynik lub za swoje działanie ( stanowiska managerskie lub własna działalność gospodarcza).

Interesuję się historią, w wolnych chwilach czytam książki i oglądam dobre filmy. Wakacje najchętniej spędzam aktywnie – w lecie pod żaglami, a w zimie na nartach.

Moje doświadczenie zawodowe, przenoszę do mojej działalności społecznej na rzecz mieszkańców Chotomowa. Inicjując różne wydarzenia, zachęcam ludzi do wspólnego działania. Staram się pokazać, że choć możemy się różnić, cele mamy wspólne i możemy je wspólnie zrealizować.

Od kilku lat, jako Sołtys Chotomowa wspieram Wójta Jarosława Chodorskiego w działaniach na rzecz naszego Chotomowa i naszej Gminy. W ciągu ostatnich pięciu lat na terenie Chotomowa zrealizowano liczne inwestycje infrastrukturalne. Budowana jest cały czas sieć wod-kan, powstało nowe gminne przedszkole ze żłobkiem (za wyjątkiem Legionowa jesteśmy jedyną gminą w powiecie  która wybudowała gminny żłobek), oraz stacja uzdatniania wody. Mieszkańcy naszej gminy zyskali także nowoczesną halę sportową.

Kandydując do Rady Gminy Jabłonna chciałbym zaangażować się w rozwój gminy jeszcze w innym wymiarze. Chcę zadbać nie tylko o dokończenie rozpoczętych projektów wodno-kanalizacyjnych, rozbudowę i remonty dróg oraz  budowę nowych szkół w Jabłonnie i Skierdach. Moim celem jest również  podniesienie czystości na terenie całej gminy, oraz wprowadzenie w życie takich działań, które zagospodarowałyby energię i potencjał naszej młodzieży.

Znacie Państwo moje zaangażowanie i determinację w realizacji zamierzonych celów. Proszę, byście dali mi możliwość reprezentowania interesów i potrzeb nas wszystkich.

Proszę o Wasz głos!