HANNA GRZELAK
grzelak_hanna@wp.pl
tel. 513 795 509

Nazywam się Hanna Grzelak.  W Gminie Jabłonna mieszkam od 1974 r., a w samym Rajszewie od 1983 r. Tak jak wielu naszych sąsiadów, prowadziliśmy tu z mężem gospodarstwo ogrodnicze. Mam dwóch synów, córkę i troje wnucząt.

Przez wiele lat byłam zatrudniona jako monter układów elektronicznych w Zakładach Kasprzaka. Pracowałam również w kombinacie elektronicznym we Frankfurcie. Mimo przeciwności losu i faktu, że wcześnie zostałam wdową samotnie  wychowującą trójkę dzieci, nigdy nie przestałam być aktywna zawodowo. Dziś też nie rezygnuję z życia społecznego i rozmaitych aktywności. Uczestniczę w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, podróżuję po Polsce, uczestniczę w wydarzeniach kulturalnych. Przez 7 lat byłam wiceprzewodniczącą Koła Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski w Legionowie. Z czasów prowadzenia gospodarstwa ogrodniczego pozostało mi zamiłowanie do uprawy własnych roślin.

Od 2011 roku przez osiem lat byłam sołtysem Rajszewa, a od 2018 roku jestem radną Gminy Jabłonna. To dla mnie prawdziwy zaszczyt, że mogę czynnie uczestniczyć w życiu społeczności w której żyję i działać dla wspólnego dobra nas wszystkich. Cieszę się ze  zmian, które zachodzą w naszej gminie i z rozwoju, na który czekaliśmy wiele lat. Z mojej perspektywy, poza rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, bardzo ważny był zakup działki pod nową szkołę w Skierdach, usprawnienie komunikacji we Wsiach Zachodnich, doświetlenie przystanków, przejść dla pieszych, dróg i chodników oraz budowa nowych ciągów komunikacyjnych. Cieszą mnie też małe na skalę gminy, ale ważne z poziomu ludzkiego sprawy, takie jak znalezienie mieszkania socjalnego dla mieszkańca Rajszewa. Tak widzę rolę radnej – to działanie na rzecz gminy jako całości, ale też poszczególnych jej mieszkańców. Dużo udało się nam wspólnie osiągnąć, ale jest wciąż wiele spraw, nad którymi powinniśmy pracować. Bardzo ważna jest kontynuacja rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej, ale chciałabym także zwrócić uwagę na priorytetowe aspekty jak poprawa bezpieczeństwa,  modernizacja wału przeciwpowodziowego, udrożnienie dróg awaryjnych, budowę nowych ulic wraz z oświetleniem oraz ciągów pieszo-rowerowych. Niezwykle ważna dla społeczności Rajszewa i Skierd jest także kwestia budowy szkoły oraz ośrodka zdrowia przy ul. Lipowej w Skierdach.

Dziękuję Państwu za zaufanie i proszę o poparcie w zbliżających się wyborach.