DOROTA KOBUS
zimprojekt.dk@gmail.com
tel. 532 560 834

 

Mieszkanką gminy Jabłonna zostałam 25 lat temu, ale czuję, jakby to był mój dom od zawsze. Mój mąż i dwoje naszych dzieci mieszkają w naszej gminie od urodzenia. Żyjemy otoczeni rodziną, przyjaciółmi i dobrymi sąsiadami.

Jestem bardzo aktywną osobą – łączę pracę managera w międzynarodowych korporacjach z życiem rodzinnym, aktywnością społeczną i pracą w Radzie Gminy Jabłonna.

Ci, którzy mnie znają, nazywają wulkanem energii, a ja po prostu nie lubię bezczynności. Uważam, że jeżeli się nie rozwijamy, tak na prawdę się cofamy. Dotyczy to zarówno ludzi jak i firm czy gmin.

Dlatego wspieram wójta Jarosława Chodorskiego, bo od czasu objęcia przez niego urzędu, gmina Jabłonna rozwinęła się w niespotykanym dotąd tempie. Wspólną pracą z radnymi i mieszkańcami przeskoczyliśmy całe dekady. W krótkim czasie powstały dziesiątki kilometrów sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej – która w końcu dotarła także do Wsi Zachodnich, wybudowaliśmy obiekt sportowy na miarę naszych czasów i potrzeb, inwestujemy w ekologię i pozyskaliśmy teren pod budowę nowej szkoły w Skierdach. Podpisaliśmy umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej nowej szkoły w Jabłonnie i rozpoczął się już pierwszy etap prac koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. To nie tylko duże przedsięwzięcia, ale przede wszystkim ważne dla wszystkich mieszkańców. Zależy mi na tym, żebyśmy podążali właśnie tym kursem. Jest to ważne dla całej gminy, ale też dla mojego okręgu wyborczego w którym zależy mi na stworzeniu sieci wodociągowej na osiedlu Happy, poprawy odwodnienia w ul. Wałowej, dokończenia inwestycji zgodnie z projektami dotyczącymi nakładek na ulicach Prosta, Bliska, Łączna, Polnych Kwiatów, poprawienie komunikacji na ul. Różowej i zawarcie porozumienia pozwalającego na utworzenie przy niej parkingu.

Jestem przekonana, że kontynuując dobrą współpracę, osiągniemy zamierzone cele. Proszę Państwa o głos i poparcie.