Program rozwoju gminy na lata 2018-2023- podstawowe założenia

Gmina dostosowana do potrzeb mieszkańców:

  • Kontynuacja budowy Systemu sieci Wodno Kanalizacyjnej
  • Budowa hali sportowej (przygotowanie dokumentacji trwało 2 lata, we wrześniu odebraliśmy pozwolenie na budowę)
  • Budowa nowego przedszkola w Chotomowie
  • Budowa nowej placówki oświatowej w Jabłonnie
  • Budowa ścieżek rowerowych za pozyskane środki zewnętrzne ponad 16 mln zł
  • Budowa kanalizacji i drogi ul. Dereniowej w Jabłonnie
  • Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy w 2019 roku 1 mln i w każdym kolejnym roku o 0,5 mln zł więcej na program modernizacji i budowy dróg gminnych
  • Współpraca z organizacjami pozarządowymi i klubami sportowymi
  • Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy o 10 mieszkań komunalnych i socjalnych
  • Walka ze smogiem: wymiana pieców, termomodernizacja, OZE