Wójt Gminy Jabłonna
Jarosław Chodorski

Kandydaci na radnych
gminy Jabłonna

Janusz Niemyski
Piotr Mazurkiewicz
Adam Piątkowski 3_nowe
Adam Piątkowski
Tomasz Wodzyński
Radomir Czauderna
Katarzyna Wesołowska
Bogumiła Majewska
42622034_1871595799544414_1939331953534697472_n
Hanna Grzelak
Andrzej Liśkiewicz

Głosuj na nas!

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA WÓJTA GMINY JABŁONNA JAROSŁAWA CHODORSKIEGO

Dokończenie prac nad strategią rozwoju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna. Następnie, w oparciu o wymienione dokumenty rozpoczęcie nowych inwestycji pożytku publicznego;

Racjonalne i efektywne zarządzanie środkami publicznymi. Publikowanie dokumentów związanych z wydawaniem środków publicznych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Jabłonna;

Stworzenie "przyjaznego urzędu gminy" jako placówki służącej i pomagającej mieszkańcom w niezwłocznym rozwiązywaniu ich problemów i załatwianiu spraw administracyjnych. Umożliwienie obywatelom korzystania z platformy informatycznej e-urząd;